De reclamewereld verandert drastisch en moet mee in de ontwikkeling van het nieuwe ‘zichtbaar zijn’. Ouderwetse aandacht is niet meer te koop maar moet nu verdiend worden. Deze huidige, onzekere, tijd vraagt om de specialisten met veel ervaring en nieuwe creativiteit. Brandvalue onstaat door relevant te zijn, het merk leuk kunnen vinden, het eigen maken en een klik mee hebben. Erin mogen en kunnen meedoen, ook meebepalen en in van betekenis kunnen zijn. Dit vraagt van reclamemakers flexibiliteit, open samenwerken, durven mee-ondernemen en 24/7 klaar staan. Wij werken graag samen in co-creatie met onze opdrachtgevers aan de toekomstbestendigheid van merken. Door korte lijnen, flexibiliteit, hoogwaardige creativiteit en alle nieuwe middelen, kanalen en media die ons ter beschikking staan. Nooit eerder dan juist nu kent creatie zoveel vrijheid en mooie mogelijkheden. Zie het als boost, vitamine, kuur tegen middelmatigheid of als voedingssupplement. Bij een juiste dosering brengt het frisse insights, nieuwe strategie en goed zichtbaar werk waar het plezier en vakmanschap van afspat. Wij maken graag een afspraak ter inspiratie.

VERTROUWEN.
Vertrouwen is de onbetaalbare waarde van een samenwerking. Ons vertrouwen in u als opdrachtgever omdat u het reclamevak serieus neemt en inziet dat echte creativiteit het verschil maakt. En uw vertrouwen in ons als reclamemensen omdat u kunt aanvoelen dat wij het beste uit onszelf en ons netwerk wil halen voor jouw business. Niet ingewikkelder en duurder dan nodig. Maar wel met alle ervaring, kennis, energie en humor die het vertrouwen rechtvaardigen. Zo’n één op één samenwerking zouden wij Het Nieuwe Werken kunnen noemen, ware het niet dat dit vertrouwen al zo oud is als de mensheid.

DISRUPTIEF DENKEN
In advertising wordt veel campagnebudget besteed aan campagnes die communiceren over hoe (vooringenomen) goed we zijn in wat we doen. Door de aannames en de, te doen gebruikelijke, randvoorwaardelijkheid te skippen wordt inzichtelijk waarom we doen wat we doen en waarom we daar zo uniek in zijn. Als er veel passie, vakmanschap, eerlijke kwaliteit en authenticiteit uit deze waarom spreekt dan verrast het iedereen. Elk merk is volstrekt uniek en heeft deze diepliggende kernwaarden. Door disruptief te analyseren leggen wij deze bloot. Wat overblijft is de belangrijkste, alles overheersende kernkwaliteit waarmee merken zich kunnen engageren en van daaruit haar onderscheidende waarden en betrokkenheid positioneren.

KANSEN
Merken en hun advertising moeten zich aanpassen aan de beleveniswereld van mensen en gaan worden waar ze in geïnteresseerd zijn. Ze zijn niet langer een publiek maar de groep waar merken onderdeel van willen worden. Ze moeten dezelfde interesses hebben, dezelfde misstanden aanpakken en dezelfde goede doelen nastreven. Ze moeten iedereen de kans bieden om mee te doen en bij voorkeur de fans ook persoonlijk kennen. De kernkarakteristieken van deze nieuwe merkstrategie zijn authenticiteit, eerlijkheid, transparantie en kwetsbaarheid. Alles natuurlijk gecombineerd met zichtbaarheid, vindbaarheid en een open mogelijkheid om te delen. Geld verdienen mag ook maar alles moet wel bijdragen aan een groter collectief belang.

BETEKENIS
Door zelf te kunnen deelnemen wordt het ‘eigen’ en de onderlinge band van het merk met de gebruiker sterker. Ze leren van mekaar en door goed onderling te delen creëren ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het samen werken aan een betere wereld en iets terug doen voor de maatschappij en medemens brengt een nieuw soort onderscheidend vermogen.

We zijn massaal bereid om iets meer te betalen of te kopen als we er een goed doel mee dienen. Niet geven om het geven maar delen om het goed. Eerlijke transacties geven een goed gevoel over het merk en daar identificeert men zich graag mee. Door de hoge snelheid en veelvoud van communicatiemiddelen zijn mensen 24/7 op de hoogte van het wel en wee van de merken waar ze loyaal aan zijn. Politieke misstappen, geheime agenda’s, lage lonen productie, uitbuiting en corporate verrijking zijn grote vijanden van de merkenloyaliteit. Het ‘brand-ownership’ geeft de gebruiker of fan, qua gevoel, een gepercipieerde meerwaarde. Voelt het niet goed dan nemen we per direct afscheid en stopt de loyaliteit en de individuele rol van betekenis.

Marketing Groningen

Deze opdrachtgever is de trots op de shortlist van een Gronings bureau. Wij zijn sinds 2002 werkzaam voor deze organisatie en hebben door de jaren heen, samen in co-creatie, mooie en effectieve campagnes mogen maken. Het hoogtepunt was de televisiecampagne waarmee we in 2008 een Effie wonnen. Door de campagnes en de verkregen zichtbaarheid is ook de Groninger zelf echt uitgesproken ambassadeur van Groningen geworden en de rest is inmiddels historie.

De ‘Er gaat niets boven Groningen’ campagne is inmiddels landelijk toonaangevend en meerdere malen tevergeefs gekopieerd door andere Provinciale marketingorganisaties. Wij zijn zelf, als echte Groningers, erg dankbaar voor de prachtige samenwerking en trots op de resultaten. #’t kon minder!

Rein advocaten en adviseurs

Voor dit advocatencollectief hebben wij een rebranding en herpositionering mogen uitvoeren. Wij hebben daarin de unieke mens achter de advocaat centraal gesteld en alle medewerkers met persoonlijke verhalen en interviews opnieuw aan de markt voorgesteld. Tegelijkertijd is een aanpassing van de huisstijl gemaakt en in alle uitingen doorgevoerd. In een speciale krant is het ‘nieuwe’ Rein geïntroduceerd op een zakelijke beurs.

Hierin kregen de interviews en persoonlijke 06-nummers veel aandacht. Hiermee hebben we de kantoordrempel weten te verlagen en haar advocaten toegankelijk en benaderbaar gemaakt. Door het adequaat en consequent doorvoeren van de nieuwe huisstijl is het ‘oude’ snel vergeten en heeft het een positieve bijdrage geleverd in de betere herkenning van Rein Advocaten en Adviseurs. 

Yerba Mate

Voor de importeur van deze Zuid-Amerikaanse thee is een introductiecampagne gemaakt. Het doel is deze unieke thee met haar eigen drinkwijze onder de aandacht brengen bij de inkooporganisaties van de grotere supermarktconcerns. Er zijn handmatig vijf proefpakketten gemaakt en dit aangeboden. Het thema was een mogelijk illegale import van Yerba Mate in Europa. Om dit tegen te gaan en te voorkomen werd de originele thee in een poststuk namens Taraqui aangeboden. Het geheel werd in kraftpapier verpakt, voorzien van originele douanestempels en Zuid-Amerikaanse postzegels als proefpakket met gebruiksvoorschriften en drinkwijze gepresenteerd. 

Resultaat
Vier van de vijf inkooporganisaties hebben het product getest en opgenomen in thee- assortiment. Een organisatie heeft het in eerste instantie pakket geweigerd vanwege het feit dat men het aangebodene op voorhand niet vertrouwde. Later is het alsnog ook door deze supermarktketen opgenomen. Een simpel creatief concept met een 100% score!

BioBizz

Voor de Nederlandse producent van deze vloeibare bio-organische meststoffen is deze internationale campagne bedacht waarin het product exact laat zien waar het voor gemaakt is. De unieke Biobizz-fles is gebruikt om mee aan te geven dat er onvoorstelbaar veel ‘groeikracht’ en potentie in deze fles zit. Een exacte digitale rendering is als basis gebruikt om meerdere varianten van groei- en kweekresultaat te tonen. Alle visuals zijn in advertenties aangeboden onder de noemer ‘Not just a fertilizer’. 

Resultaat
De campagne heeft een enorme omzetgroei gerealiseerd en Biobizz heeft haar business internationaal in meerdere landen kunnen uitbreiden. De campagne heeft in haar looptijd van vijf jaar ook diverse brancheprijzen gewonnen.

Hein A. Scholma

Hein A. Scholma

Creative Director Art

hein@thabasco.nl
+31 (0)6 15 12 01 77

Wytze Visser

Wytze Visser

Creative Director Copy

wytzevisser@cellen.nl
+31 (0)6 51 29 75 70

Edwin van der Woude

Edwin van der Woude

Marketeer / Strateeg

edwin@-mm.nl
+31 (0)6 22 99 09 69

Tina Tammes

Tina Tammes

Coach

tina@thabasco.nl
+31 (0)6 10 88 32 62

Ernst Jan van Dam

Ernst Jan van Dam

Fotograaf / Filmograaf

ernstjan@prinsfotografen.nl
+31 (0)6 24 87 67 47

Benjamin Pieters

Benjamin Pieters

Art Director / Online Design

benjamin@wasneeplus.nl
+31 (0)6 11 94 18 61